top of page

Až do roztrhání těla!

Tak zní název naší aktuální kampaně, která se zaměřuje na boj proti domácímu násilí. Naším cílem je zvednout povědomí o tom, jaké podoby domácí násilí může mít. Mnohdy totiž nejde jen o násilí fyzické.Domácí násilí je temná skutečnost, která postihuje mnoho životů, ačkoliv často zůstává skrytá za zavřenými dveřmi. DOBROKRUH odmítá jakékoliv formy násilí a aktuálně se rozhodl spustit novou kampani zaměřenou na boj s touto formou násilí. Cílem naší iniciativy je zvýšit povědomí o různých podobách domácího násilí a poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují.

K celé kampani jsme spustili novou mikrostránku, která odkazuje na všechno důležité:https://www.dobrokruh.cz/domaci-nasili

Různorodost domácího násilí

Naše kampaň se nezaměřuje pouze na fyzické násilí, ale chce zdůraznit i jeho psychické, sexuální a ekonomické podoby. Často jsou tyto formy násilí skryty za zdánlivě normálními situacemi, což může oběti přivést k utajení svého trápení. Chceme odhalit tuto neviditelnou stránku domácího násilí a ukázat, že každý typ je důležitý a vyžaduje pozornost.


Síla videí a materiálů

Hlavním prvkem naší kampaně jsou videa a další materiály, které jsme pečlivě připravili. Tato média nejsou zaměřena pouze na šíření informací, ale také na podporu potenciálních obětí. Naše videa představují reálné příběhy lidí, kteří prošli domácím násilím, ale našli pomoc a cestu k uzdravení. Chceme ukázat, že existuje světlo na konci tunelu a že není třeba trpět v tichosti.


Poskytování pomoci

V rámci kampaně zdůrazňujeme existenci mnoha dostupných zdrojů pomoci. Informujeme o bezpečných útočištích, krizových linkách a organizacích, které mohou poskytnout podporu obětem domácího násilí. Dále nabízíme anonymní chat a telefonickou linku pro ty, kteří potřebují někoho, komu by se mohli svěřit.


Zapojení komunity

Kampaň není jen o šíření informací, ale také o zapojení komunity. Snažíme se vytvořit bezpečné prostory pro diskuzi o domácím násilí, aby lidé mohli sdílet své příběhy a najít podporu v okolí. Prostor pro vzdělávání a vzájemnou pomoc je klíčovým prvkem naší snahy o změnu postojů a zvýšení povědomí.


Vyzýváme k akci

S každým, kdo se zapojí do naší kampaně, sdílí informace nebo nabídne pomoc, sdílíme poselství naděje. Boj s domácím násilím je úkol, který vyžaduje společný postup. Věříme, že společně můžeme změnit stereotypy, které obklopují tuto temnou realitu, a poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují.


Naše kampaň není jen o slovech; je to akce. Společně můžeme být hlasem těch, kteří jsou v tichosti. Připojte se k nám v boji proti domácímu násilí a pomozte nám vytvořit svět, kde každý může žít bezpečně a bez strachu.


Veškeré informace o kampani, rady a případnou pomoc najdete na naší stránce zde: https://www.dobrokruh.cz/domaci-nasili.

10 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page