top of page

Kulatý stůl pro neziskovky již 22.6.

Posledních pár dní nás dělí od našeho setkání se zástupci neziskových organizací. Poslední místa jsou ještě k dispozici, neváhejte tak s bezplatnou registrací.


Neziskový sektor je důležitou součástí našeho společenského ekosystému. Nicméně, neziskovky často čelí výzvám, které jsou unikátní pro tento typ organizací. Je důležité, aby měly možnost sdílet své zkušenosti, učit se od ostatních a najít nové způsoby, jak dosáhnout svých cílů.

Na tomto základě se 22. června 2023 uskuteční setkání pro neziskové organizace pod záštitou CSR projektu DOBROKRUH. Tato událost bude místem, kde se neziskové organizace mohou setkat, navázat nové kontakty a prohloubit své vztahy.

Témata tohoto kulatého stolu jsou pečlivě vybrána tak, aby reflektovala klíčové výzvy a oblasti zájmu v neziskovém sektoru. Program bude zahrnovat inspirativní prezentace, interaktivní workshopy a společné brainstormingové moduly, zaměřené na různé oblasti jako efektivní fundraising, řízení dobrovolníků, strategické plánování a další. Akce se uskuteční v prostorech naší organizace, v budově Churchill, na pražských Vinohradech. Partnerem této akce je advokátní kancelář martins', jejíž zástupci provedou účastníky akce právním workshopem zaměřeným na ochranu osobních údajů (GDPR).


Program tvoříme účastníkům na míru


CSR projekt DOBROKRUH klade velký důraz na zapojení a aktuální potřeby svých partnerů. To se odráží i v pořádaných setkáních, kde se snažíme pokrývat aktuální témata, jež ovlivňují svět neziskových organizací. V rámci přípravy na tuto akci, vyzíváme účastníky, aby vyplnili krátký dotazník, který zahrnuje čtyři klíčové otázky. Odpovědi na tyto otázky nám pomohou připravit workshopy tak, aby byly pro účastníky co nejvýhodnější. Díky Vaší spolupráci nám umožníte zajistit aktuálnost probíraných témat.


Naše strategie přizpůsobení programu potřebám účastníků nejen podporuje angažovanost a vlastnictví ze strany účastníků, ale také pomáhá DOBROKRUHU udržet své setkání relevantní a užitečné pro širokou škálu neziskových organizací.

A na co se tentokrát můžete na akci těšit?

Přivítání a seznámení s účastníky

Tento úvodní bod programu zahrnuje srdečné přivítání všech účastníků na naší události ze strany týmu DOBROKRUH. Bude zde představena struktura a cíle setkání, aby všichni měli jasné pochopení toho, co mohou očekávat.


Poté budou mít účastníci příležitost se vzájemně seznámit. Tento čas je určen pro krátké představení jednotlivců nebo organizací, které zastupují. Tímto způsobem budou moci účastníci navázat první kontakty, pochopit profil ostatních a zjistit, s kým by mohli najít společné zájmy nebo možnosti spolupráce.

Vize DOBROKRUHU

Co aktuálně neziskovky trápí?

Právní workshop (Zaměřen na GDPR a ochranu osobních údajů)

Dobrovolníci 2.0

Diskuze17 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page