top of page

Nezaplňujeme jen bílá místa v systému, chceme ho pomáhat změnit, říká ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy

Pomyslný most do bezpečí představuje pro Pražany a Pražanky Sociální nadační fond hlavního města Prahy. Vznikl jako filantropický nástroj, který pomáhá všem, pro které nejsou standardní způsoby podpory dostupné či nepřicházejí včas. Detailní informace o jeho fungování si můžete poslechnout v naší aktuální epizodě podcastu dobrohráči, kam přijala pozvání Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.V Sociálním nadačním fondu hl. m. Prahy se snaží na všechny žádosti reagovat velmi rychle. Často řeší případy Pražanů, kdy jde o čas, a proto vytváří takové podmínky, aby se o výsledku dozvěděli klienti co nejdříve. Většinou to zvládnou do 2-3 týdnů od podání kompletní žádosti.
V jakých oblastech nadační fond pomáhá?


Fond si vytyčil 4 oblasti, které jsou v dnešní době více než aktuální. Jde o podporu bydlení, pěstounské péče, nezávislého života osob se zdravotním znevýhodněním a pečujících o ně a neposlední řadě podpora podmínek pro kvalitní sociální práci pro lidí v tíživé životní situaci. První tři programy jsou určeny pro individuální žadatele. Čtvrtý program je určen pro organizace, které poskytují sociální služby na území hlavního města.


Program podpory nezávislého života pro lidi se zdravotním znevýhodněním je zacílen na poskytování finančních příspěvků pro služby umožňující život v domácím prostředí. Tato podpora zahrnuje náklady spojené s osobní asistencí, tísňovou péčí, odlehčovacími a psychoterapeutickými službami, a také vzdělávání pro lepší profesní uplatnění. Cílem programu je poskytnout prostředky, které umožní jednotlivcům se zdravotním znevýhodněním žít co nejvíce samostatně a plnohodnotně v jejich vlastním domácím prostředí. Kromě toho je program zaměřen i na podporu pečujících osob při zvládání péče v domácím prostředí, aby mohli poskytovat potřebnou péči s dostatečnou podporou a respektem.


Program podpory bydlení je zaměřen na poskytování finančních příspěvků pro jednotlivce potřebující podporu při zajišťování a udržování vhodného bydlení. Tento program zahrnuje příspěvky na úhradu nákladů spojených s získáním bydlení, jako jsou kauce, první nájemné nebo provize realitní kanceláře. Dále se tato podpora vztahuje i na úhradu nezbytných nákladů v případě hrozby ztráty bydlení, aby se jednotlivci chránili před možnou bezdomovectvím nebo ztrátou stabilního bydlení. Cílem tohoto programu je poskytnout prostředky, které umožní jednotlivcům získat a udržovat si bydlení v souladu s jejich potřebami a zlepšit tak jejich životní situaci a stabilitu.


Program podpory pěstounské péče je zaměřen na poskytování finančních příspěvků pro podporu rodin a jednotlivců poskytujících pěstounskou péči. Tento program zahrnuje příspěvky na psychologické a psychoterapeutické služby pro pěstouny a děti v jejich péči, poskytování odborných služeb pro děti v pěstounské péči, zajištění odlehčení v péči, poskytování právních služeb, podporu volnočasových aktivit, doučování dětí, osobnostní a profesní rozvoj dospívajících a také profesní rozvoj samotných pěstounů. Cílem tohoto programu je poskytnout prostředky a podporu, které pomohou pěstounským rodinám v poskytování stabilní a láskyplné péče dětem v jejich domácnostech, a také podpořit rozvoj těchto rodin a dětí v rámci komunity.


Program podpory řešení tíživé životní situace je zaměřen na poskytování finanční podpory pro organizace, které poskytují sociální služby lidem v tíživých životních situacích. Tento program zahrnuje poskytování finanční podpory formou minigrantů, které mají organizacím umožnit posílit sociální práci. Minigranty jsou poskytovány s cílem vytvoření rozpočtů, které mohou organizace flexibilně využívat na úhradu potřeb svých klientů. Tímto způsobem je zajištěno, že organizace mají prostředky k dispozici, aby mohly reagovat na individuální potřeby svých klientů v tíživých životních situacích a poskytnout jim nezbytnou podporu a pomoc. Cílem tohoto programu je tak posílit a rozšířit dostupnost sociálních služeb a zlepšit životní situaci lidí v tíživých situacích prostřednictvím efektivní podpory organizací poskytujících tyto služby.Hostem aktuální epizody podcastu dobrohráčů byla Barbora Koberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu HMP.

Jak vznikl Sociální nadační fond hlavního města Prahy a co je pro něj důležité?

 

Sociální nadační fond vznikl díky podpoře radních a zastupitelů napříč politickým spektrem v roce 2021. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci zřízenou hlavním městem Praha. Mezi jeho principy patří rychlost (pomoc musí dorazit včas, schválení žádostí zkracují na minimum), empatie (pomáhají, jak umí; mají pochopení pro přešlapy, nejsou lhostejní a nesoudí), cílená podpora (ví, kde je pomoc potřeba, sledují data, chodí do terénu, spolupracují s neziskovými organizacemi), transparentnost(zveřejňují srozumitelná kritéria hodnocení) a učí se (ověřují účinnost své podpory, evaluace je součástí jejich každodenní práce).

 

Chcete Sociální nadační fond podpořit? Magistrát ke každé získané koruně přidá druhou!


Magistrát hl. m. Prahy také znásobí finanční dary, které tento nadační fond dostane od externích dárců, a to způsobem “matchingu 1:1”. Pokud například pošlete pět set korun, město daruje také pětistovku a nadační fond tak získá tisíc korun k rozdělení v programech podpory. Každý rok Praha může znásobit dary do maximální výše 10 milionů korun.

 

Kdo může požádat o nadační příspěvek?


SNF je podpora určená Pražanům, kteří musí mít trvalé či faktické bydliště. V případě žádosti o bezúročnou zápůjčku na úhradu nákladů spojených se získáním domova musí mít žadatel pobyt v Praze alespoň 2 roky, v případě žádosti o nadační příspěvek na udržení bydlení nebo zajištění přechodného ubytování musí mít žadatel pobyt v Praze alespoň 1 rok. U dalších programů podpory stačí 1 rok pobytu v Praze.


Konkrétní podmínky pro podání žádosti jsou uvedeny u všech programu na webové stránce: https://www.socialninadacnifond.praha.eu/programy-podpory

 

Jaký objem podpory Sociální nadační fond HMP rozdělil v roce 2023?

 

  • Program podpory pěstounské péče: bylo vyplaceno 1 209 409 Kč prostřednictvím téměř 200 příspěvků na podporu spokojenosti pěstounských rodin i zvýšení profesní kvalifikace pěstounů.

 

  • Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním: bylo vyplaceno 3 854 689 Kč prostřednictvím více než 160 příspěvků na zvýšení nezávislosti života.

 

  • Program podpory bydlení: 3 221 738 Kč prostřednictvím více než 110 příspěvků na získání či udržení bydlení.

 

  • Program podpory řešení tíživé životní situace: 19 poskytovatelů sociálních služeb a městských částí může pro své klienty čerpat flexibilní rozpočet díky celkové podpoře téměř 1 milionu korun v první výzvě programu.

25 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments