top of page

Standardy v reportingu udržitelnosti

CSR projekt DOBROKRUH prostřednictvím svého provozovatele, společnosti modern market s.r.o., podává jako jediný Český subjekt oficiální návrh Evropské komisi k chystané regulaci a standardizaci reportingu firem stran jejich aktivit v udržitelném podnikání.

Během tohoto procesu mají jednotlivci i firmy možnost vyjádřit svůj názor na chystané normy. Jsme rádi, že tuto možnost můžeme využít, a to zejména v oblasti, které rozumíme nejlépe.


Každý den se setkáváme s existenčními problémy jednotlivců a rodin, které jsou často tak zasaženi svými problémy, že nemají energii ani zájem zabývat se širšími společenskými otázkami. Věříme, že pokud se chceme jako společnost posunout kupředu, je nezbytné pomoci těmto lidem vyřešit tyto 'kotvy', které je drží zpět. Teprve poté je možné je nadchnout pro aktivity, které mohou směřovat k udržitelné budoucnosti pro každého.


Níže zveřejňujeme hlavní část našeho návrhu. Celý text je k dispozici na webu Evropské komise.

Vážení, Jsem tady dnes, abych vám představil projekt DOBROKRUH, který provozuje společnost modern market s.r.o. Jedná se o závazek k sociální odpovědnosti, který si klade za cíl zlepšovat životy jednotlivců tím, že jim pomáhá nalézt řešení různých problémů, s nimiž se setkávají.


Náš úkol v rámci DOBROKRUHU je jasný - rychle zpracováváme žádosti o pomoc a propojujeme žadatele s ověřenými neziskovými organizacemi, které jsou připraveny poskytnout bezplatnou a odbornou pomoc. Jsme jakýmsi navigátorem v nesnázích - a jsme připraveni pomoci.


Jedním z našich klíčových přesvědčení je, že pokud chceme jako společnost provést zásadní transformaci v souladu s udržitelnou vizí, musíme nejprve nadchnout obyvatele Evropy pro tuto vizi. Bohužel, v poslední době vidíme tendenci odchýlit se od tématu udržitelnosti a soudržnosti. Z velkého množství dat, které DOBROKRUH zpracovává, je zřejmé, že toto je dáno tím, že lidé mají své vlastní problémy, se kterými si neví rady, a řešení těchto problémů jim zabírá veškerou energii a čas.

Proto pevně věříme, a prostřednictvím CSR projektu DOBROKRUH to hlasitě prohlašujeme, že pevnou součástí reportingu firem by mělo být také informování o tom, jak se snaží zajistit udržitelnost životů jejich zaměstnanců. Jak jim pomáhají v jejich každodenním životě a zda například umí chytře využít data k tvorbě edukativně preventivních programů. Zaměstnavatelé často působí jako vzdělávací autorita v životech lidí. Věříme, že firmy by měly tohoto postavení využít a aktivně se podílet na formování občanství. V rámci Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti se tedy domníváme, že je nezbytné, aby firmy reportovaly o svých aktivitách v oblasti podpory udržitelnosti životů svých zaměstnanců. Uvědomujeme, že začlenění této problematiky do sociálního reportingu samo o sobě ještě vše nevyřeší. Nicméně, jak se říká, společnost je tak zdravá, jako její nejslabší článek, a je tedy důležité na tuto skutečnost upozorňovat. V rámci reportingu by bylo vhodné, aby firmy zveřejňovaly, kolik jejich zaměstnanců využilo podporu v rámci projektů podobných DOBROKRUHU, jaké problémy řešili a v jakém časovém období. Dále by bylo přínosné uvést, jaké preventivní či akční plány byly na základě těchto informací zavedeny a jak se následně změnila situace zaměstnanců. Možná to zní komplikovaně, ale tady přichází na řadu náš projekt DOBROKRUH. Jsme připraveni firmám poskytnout tyto data na klíč, abychom jim umožnili lépe pochopit situaci svých zaměstnanců a umožnili jim adekvátně reagovat. Díky našemu projektu mohou firmy nejen posílit svou sociální odpovědnost, ale také lépe pochopit a reagovat na potřeby svých zaměstnanců. Doufáme, že tímto způsobem můžeme pomoci budovat silnější, zdravější a udržitelnější společnosti, kde je udržitelnost nejen záležitostí velkých korporací, ale i jednotlivých zaměstnanců.

Děkuji vám za vaši pozornost a těším se na diskusi o tom, jak můžeme společně posunout Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti na další úroveň. Celý text je k dispozici na stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-Evropske-standardy-pro-podavani-zprav-o-udrzitelnosti-prvni-sada/F3425198_cs

13 zobrazení

コメント


bottom of page