top of page

Velké Setkání Neziskovek 2023

Velké Setkání Neziskovek 2023, které se konalo v minulém týdnu, bylo nejenom důležitou událostí pro naši organizaci, ale také inspirativním a motivujícím zážitkem pro všechny zúčastněné. Rádi bychom v tomto článku vyjádřili naši upřímnou vděčnost všem hostům, speakerům, partnerům a dobrovolníkům, kteří přispěli k úspěchu tohoto nezapomenutelného setkání.

Společné zážitky a učení

Velké Setkání Neziskovek je každoročním fórem, které umožňuje sdílení znalostí, inspirace a nejlepších praktik mezi neziskovými organizacemi, dobrovolníky a odborníky. Letošní ročník byl zvlášť výjimečný díky široké škále témat a řečníků, kteří přinesli své jedinečné pohledy a zkušenosti.


Řečníci, kteří nás inspirovali

Nejprve bychom rádi poděkovali všem našim speakerům, kteří sdíleli své znalosti a příběhy. Jejich prezentace mnohé motivovaly a poskytly nové nápady, které můžeme aplikovat ve své každodenní práci.


Významní hosté a partneři

Velké díky patří také všem hostům, kteří se setkání zúčastnili. Vaše přítomnost udělala tuto událost skvělým místem pro networking, diskuse a vzájemné sdílení. Také chceme poděkovat našim partnerům, kteří nám pomohli uspořádat tuto událost a podpořili nás svým zájmem o naši věc.


Důležitá role dobrovolníků

Bez dobrovolníků by se Velké Setkání Neziskovek nemohlo uskutečnit. Díky jejich oddanosti a práci jsme mohli zajistit plynulý průběh všech akcí a zajistit pohodlí všech účastníků. Váš přínos je nepostradatelný, a za to vám patří velký dík.


Budoucnost společně

Velké Setkání Neziskovek 2023 bylo úspěchem díky všem, kteří se podíleli. Těšíme se na budoucí spolupráci, učení a sdílení znalostí s našimi kolegy a přáteli v oblasti neziskového sektoru. Naše společné úsilí je klíčem k dosahování našich společných cílů a zlepšení světa, který nás obklopuje.


Velké díky všem, kteří přispěli k úspěchu Velkého Setkání Neziskovek 2023. Společně můžeme dosáhnout mnohem více a měnit svět k lepšímu. Těšíme se na setkání s vámi zase příští rok na dalším nezapomenutelném setkání!


Závěrem si dovolíme zveřejnit první fotografie z akce. Kompletní fotogalerii a shrnutí akce pro Vás připravujeme.


32 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page