top of page

DOBROKRUH A ESG 🇪🇺

Asistenční program DOBROKRUH je plně v souladu s požadavky na ESG a ESRS reporting. Celý program byl vytvořen na základě 20 zásad evropského pilíře sociálních práv. Vaše organizace díky implementaci Asistenčního programu DOBROKRUH může kvalitně vykázat podporu well beingu, ochrany zdraví a sociální angažovanosti vůči Vaším zaměstnancům v rámci povinného nefinančního reportingu. Podklady Vám rádi poskytneme.

ESG není jen o životním prostředí

Environment, Social, and Governance (ESG) není pouze o ochraně životního prostředí; je to komplexní koncept, který zahrnuje širší spektrum faktorů, jež ovlivňují udržitelnost a odpovědnost podnikání. Kromě environmentálních aspektů, které se týkají snižování ekologické stopy a ochrany přírodních zdrojů, zahrnuje ESG i sociální a správní rozměry. Sociální faktory zahrnují otázky týkající se zaměstnaneckých práv, diverzity a inkluzivity, lidských práv a vztahů s komunitou. Správní faktory se pak týkají etiky vedení, transparentnosti a efektivního řízení společnosti.

2

Nefinanční reporting Vaší společnosti

Nefinanční reporting je klíčovým nástrojem pro organizace, které si kladou za cíl transparentnost a udržitelnost ve svém působení. Jedná se o systematický proces shromažďování, měření a zveřejňování informací, které přesahují tradiční finanční účetnictví a zaměřují se na aspekty, jako jsou environmentální, sociální a správní faktory (ESG). Nefinanční reporting poskytuje podnikům příležitost prezentovat své úsilí v oblasti udržitelnosti, etického podnikání a sociální odpovědnosti. Získané informace pak pomáhají zainteresovaným stranám – investičním fondům, spotřebitelům, vládám a dalším – lépe pochopit celkový dopad podniku na společnost a životní prostředí. Tím se nefinanční reporting stává klíčovým nástrojem pro budování důvěry, udržitelného růstu a odpovědného podnikání v globalizovaném a komplexním podnikatelském prostředí.

3

JAK SESTAVIT NEFINANČNÍ REPORTING

Asistenční program DOBROKRUH představuje iniciativu plně odpovídající požadavkům na Environmentální, Sociální a Správní Sdělování (ESG) a nefinanční reporting. Celý program byl navržen s ohledem na 20 zásad evropského pilíře sociálních práv, což zajišťuje jeho soulad s nejvyššími standardy sociální odpovědnosti. Implementace Asistenčního programu DOBROKRUH umožňuje organizaci efektivně demonstrovat svou podporu well-beingu, ochranu zdraví a sociální angažovanost vůči zaměstnancům v rámci povinného nefinančního reportingu. Poskytujeme kompletní podklady, které vám umožní podrobně vykázat a zdokumentovat přínosy tohoto programu pro vaši organizaci a prokázat váš závazek v oblasti sociální udržitelnosti.

Máte dotazy?

Kontaktujte naše specialisty na emailu firmy@dobrokruh.cz nebo nám zavolejte na +420 799 560 866.

bottom of page