top of page
Dash Line

GRANTOVÝ PROGRAM

DOBROKRUH PRO OBCE 2023

uzávěrka přihlášek

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN

Směřování grantu

Klíčová slova 

Zlepšení kvality života obyvatel v menších obcích, prevence a včasné řešení problémů obyvatelstva, eliminace radikalizace a vyloučení určitých skupin obyvatelstva

Stručné představení grantového programu

Vážení starostové a zastupitelé malých obcí,

 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na grantovém programu DOBROKRUH pro Obce 2023, který byl založen s cílem podpořit malé obce a jejich obyvatele. Jsme přesvědčeni, že účast v grantovém programu může přinést mnoho pozitivních změn a zlepšení kvality života ve Vaší obci. Ještě máme stále volné alokace grantů, proto bychom Vás rádi vyzvali k podání přihlášky.

Grantový program DOBROKRUH pro obce se zaměřuje na následující oblasti:

  1. zkvalitnění života obyvatel malých obcí, snížení radikalizace a pocitu vyloučení určitých skupin obyvatelstva

  2. zajištění okamžité pomoci občanům v nesnadných životních situacích

  3. podpora obcí při zajišťování pomoci a podpory obyvatel v oblastech finančních

    potíží, problémů s hledáním lékařů, rodinných a dalších potíží.

ZDE naleznete podrobnější informace o našem grantovém programu, včetně informací o podmínkách účasti, možnostech financování a postupu podávání přihlášek.

 

Jsme rádi, že můžeme sdělit, že jsme zjednodušili proces přihlášení a udělování grantů, aby byl co nejpřístupnější pro všechny zúčastněné obce. Grantový program je otevřen všem obcím s počtem obyvatel do 10 000.

Časové milníky grantového projektu

březen - prosinec 2023

květen 2023 - leden 2024

červen 2023 - březen 2024

Příjem přihlášek

Zájemci o účast v grantovém programu musí podat přihlášky do 31.12.2023 (nově prodlouženo) nejlépe on-line formou zde.

Vyhodnocení přihlášek

Do konce ledna 2024 vyrozumíme všechny žadatele o výsledku grantového řízení a následně dojde k podpisu smluv. Žadatele o grant vyrozumíváme průběžně. Obvykle do 14 dní od podání žádosti o grant.

Start grantového projektu

Od měsíců června a července dojde ke startu spolupráce v prvních  obcích. Následně probíhá průběžná spolupráce se zapojenými obcemi, včetně průběžného vyhodnocování spolupráce a reportingu.

bottom of page