top of page

"Jak (nejen) na firemní dobrovolnictví" prozradil DOBROKRUH na akci ESG klubu

V současném podnikatelském prostředí se stále více firem snaží integrovat společenskou odpovědnost do svých podnikatelských strategií. Jednou ze zajímavých oblastí, ve které firmy mohou své okolí podpořit, je firemní dobrovolnictví. Nedávná účast DOBROKRUHU na téma "Best practices" v oblasti firemního dobrovolnictví nabídla inspiraci a směr, jak efektivně zapojit zaměstnance a budovat udržitelné komunitní vztahy.


19. března náš kolega Marek Sýkora prezentoval možnosti firemního dobrovolnictví na kulatém stolu ESG klubu, který se tenkrát konal ve spolupráci se společností TESCO.

Firma není jenom o produktu nebo službě, kterou nabízí, ale také o tom, jak aktivně přispívá k pozitivnímu sociálnímu a environmentálnímu dopadu ve společnosti. Jednou z klíčových oblastí, ve které firmy mohou prosadit svůj společenský vliv, je firemní dobrovolnictví. A o něm jsme v rámci kulatého stolu debatovali nejen se zástupci společnosti Tesco, ale také s více než 20 zástupci dalších významných společností jako je ČEZ nebo ŠKODA AUTO. Vybíráme pár tipů, které v rámci kulatého stolu zazněly:

Lokální zapojení

Klíčem k úspěchu firemního dobrovolnictví je blízkost projektů k provozům a zaměstnancům. Čím více se zaměstnanci cítí propojeni s danou komunitou, tím větší je jejich motivace se aktivně zapojit.


Propojení dobrovolnictví s team-buildingem:

Integrace dobrovolnických aktivit s procesem teambuildingu může posílit vztahy mezi zaměstnanci a poskytnout jim příležitost pracovat společně na společném cíli.


Podpora od vedení firmy

Je klíčové, aby podpora firemního dobrovolnictví pocházela i od vrcholového vedení firmy. Ambasadorský přístup vedení může posílit zapojení zaměstnanců.


Dlouhodobé a strategické partnerství:

Spolupráce se zástupci podporované komunity by měla být založena na dlouhodobém a strategickém přístupu, který přináší udržitelné benefity pro obě strany.


Výzvy a příležitosti

I přes rostoucí povědomí o firemním dobrovolnictví stále existují výzvy, jako je nedostatek informací a motivace u zaměstnanců. Avšak existuje i mnoho příležitostí, jak skrze firemní dobrovolnictví posílit firemní kulturu a zapojení zaměstnanců do komunity.


Zajímavá čísla o firemním dobrovolnictví:

  • 82% respondentů si zjišťuje jaký má firma ke společenské odpovědnosti přístup

před tím, než se do firmy rozhodne nastoupit.

  • 16% respondentů využilo možnosti účastnit se firemního dobrovolnictví.

  • 61% respondentů uvedlo, že ve svém zaměstnání (studiu) žádnou příležitost

firemního dobrovolnictví nemají nebo o ní nevědí.

  • 34% procent respondentů uvedlo, že finanční náhrada za firemní dobrovolnictví

(náhrada mzdy) by zvýšila jejich motivaci účastnit se obdobných akcí častěji.

  • 11% respondentů pomáhá dlouhodobě (více než rok) jedné organizaci.

  • 22% respondentů uvedlo, že poskytuje své dobrovolnictví ve stejné oblasti, ve

které pracují (tj. expertní dobrovolnictví).


Firemní dobrovolnictví představuje významný nástroj pro budování pozitivního vlivu ve společnosti. Integrace best practices, jako je lokální zapojení, propojení s teambuildingem a podpora od vedení firmy, může pomoci firmám dosáhnout trvalého a udržitelného pozitivního dopadu. Je na nás, abychom tuto příležitost využili k posílení našich komunit a zlepšení světa kolem nás.


Za pozvání ke kulatému stolu děkujeme organizaci Business Leaders Forum a společnosti Tesco.


23 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments